Vụ này, bạn phải phát huy hết khả năng quan sát của mình !!!