Ai là người đầu tiên giúp Vũ trả lời những câu đố ??