Không khó cũng không dễ. Cần người thật sự giỏi toán !!