Chỉ người "trình" cao mới lấy được tiền trong két sắt