Vụ án này cần người suy luận giỏi. Bạn là một trong số họ?