Vụ án cần một thám tử tài ba để phá. Đó có phải là bạn?