Thám tử tài ba thật sự mới phá được vụ án này. Bạn có phải là họ?